Juhised ja nõuanded - sündmuste märguande väljalülitamine