Juhised ja näpunäited - lülitage automaatne korrektse sisestuse funktsioon välja Edge