Juhised ja nõuanded - lõpetage mittesekkumisega protsessid