Juhised ja nõuanded - peatage rakenduste käivitamine