Kuidas sirvida Internetti turvaliselt, kui kasutate avaliku võrgud (Wi-Fi levialades)

Arvuti turvakangelane 1

Avalikud WiFi-levialad on viimasel ajal üha arvukamad, peamised kohad, kus neid "kohtame", on pargid, terrassid, pubid, rahvaraamatukogud või koolid. Ja mida rohkem leviala ilmub, seda sagedamini kasutab kasvav arv kasutajaid neid. Kuid isegi kui… Loe edasi