Juhised ja nõuanded - partitsiooni suuruse muutmine