Vihjeid ja vihjeid - Reg-failid on avatud märkmikuga