Juhised ja nõuanded - vabade ametikohtade täitmine