Juhised ja näpunäited - parooli nupu kuvamise keelamine