Juhised ja nõuanded - toimivusküsimuste kontrollimine