Juhised ja nõuanded - helistamine määratlemata funktsioonile