Kuidas ja nõuandeid - calc.exe

Aaa? 69? ?

Jah. Me ei saanud Google Search'iga samu asjus teha arvutusi paremini kui calc.exe (MS) ...