Juhised ja näpunäited - automaatse taaskäivitamise keelamine